Hilobia

Abanto udalerrian aurkikuntza hau mugarri historikoa da Euskadi mailan. Inoiz ez zen halakorik aurkitu, Bigarren Karlistaldiko (XIX. Mendearen erdialdean) hezurrak […]